• Czyny nieuczciwej konkurencji,
  • Odpowiedzialność karna członków zarządu,
  • Wyłudzenia